Privacy Statement

Dit privacy statement ziet toe op de website van www.smanwaarnemingen.nl en mijn.smanwaarnemingen.nl, alsmede de app zoals beschikbaar in de App Store en op Google Play en de website van artsopafstand.com, waaronder ook wachtkameronline.nl valt, hierna ‘SMan Waarnemingen BV’. SMan Waarnemingen BV is professioneel als het gaat om het faciliteren van vervangende huisartsenzorg en aanverwante administratieve-, coördinerende, en roosterwerkzaamheden voor huisartsenpraktijken, huisartsenposten en zorginstellingen.

SMan Waarnemingen BV’ is met betrekking tot het verwerken van jouw persoonlijke gegevens verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In dit statement informeren wij jou over de verwerking van je persoonsgegevens, als het over jouw persoonsgegevens gaat ben jij de betrokkene. Een verwerking is daarnaast (onder andere) elke actie van het verzamelen, bewaren, raadplegen, verwerken en/of doorgeven van persoonlijke gegevens.

‘Persoonsgegevens’ is elk gegeven, of een verzameling van gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of een persoon herleidbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld je naam, adres of telefoonnummer zijn. Hiertoe behoren geen zakelijke gegevens, zoals een algemeen e-mailadres van een bedrijf.

Gegevensverwerking

Gebruikers

SMan Waarnemingen BV’ kan op verschillende manieren gegevens verwerken, de belangrijkste manier waarop wij dit doen is doordat je deze zelf aan ons geeft. Het is namelijk mogelijk om bij ons een account aan te maken. Dit heeft tot gevolg dat wij gegevens verkrijgen en dus verwerken, bijvoorbeeld voor het aanmaken van je profiel en het afgeven van een inlogcode.

Als je als waarnemend huisarts ZZP’er bent dan zijn de volgende gegevens noodzakelijk voor het aanmaken van een account:
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, kopie ID/BIG/RGS/UZI/AED/Beroepsaansprakelijkheid/Klachtenregeling/Geschillencommissie,
en in sommige situaties referenten i.v.m. vergewisplicht. Alle documenten staan gedurende 7 jaren opgeslagen, en worden na 7 jaren verwijderd en vernietigd.

Indien je als opdrachtgever een account wilt laten aanmaken om aanvragen voor waarneming te kunnen invoeren worden er in alleen zakelijke gegevens verwerkt, deze worden niet als persoonsgegevens gezien. Voor het registreren van een account hebben wij alleen wel een contactpersoon nodig met daarbij een naam, het e-mailadres en een mobiel telefoonnummer. Toch kan het voorkomen dat het e-mailadres en mobiel nummer dat je hier invoert, je eigen privégegevens zijn (bijvoorbeeld als je geen zakelijke mobiele telefoon hebt). In dat geval verwerken wij persoonsgegevens.

SMan Waarnemingen BV’ stelt haar platform gratis beschikbaar voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Voor het uitbetalen van opdrachtnemers gebruiken wij zijn/haar gegevens. Waarneming voor dagwaarneming of diensten wordt altijd overeengekomen via de raamovereenkomst Incidentele waarneming. Namens de ZZP huisarts stellen wij facturen op van de gemaakte werktijden en eventueel reiskostenvergoeding.

Websitebezoek

SMan Waarnemingen BV’ verwerkt gegevens van website bezoekers. Dit gebeurt in eerste instantie alleen om ervoor te kunnen zorgen dat zij de website kunnen gebruiken. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat bezoekers de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet), zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief, en contact kunnen opnemen. De contact gegevens staan vermeld bij Contact. Wij maken gebruik van functionele cookies, hier is geen toestemming voor vereist.

Cookies

Daarnaast gebruiken wij eventueel cookies die informatie geven over het surfgedrag van website bezoekers. Deze informatie bestaat onder andere uit je IP-adres, browser specificaties, en gegevens over je surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van website bezoek, hoe je tot de website bent gekomen (direct, via een link of zoekmachine), je bekeken pagina’s, de door jou gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt door middel van tracking cookies. Bij je eerste bezoek op de website heb je een notificatie gekregen of je deze cookies wilt toestaan. Het verzamelen van deze informatie gebeurt pas nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Wij gebruiken hiervoor alleen cookies van Google Analytics en Facebook, deze verzamelen de gegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden. Dat wilt zeggen dat wij hiermee geaggregeerde statistische informatie op (laten) stellen (dit zijn zogeheten website statistieken) voor doelgroep- en marktanalyse, wij ontvangen deze informatie dus niet op persoonlijk niveau maar wij krijgen alleen een algemeen beeld van hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de navigatie op de website verbeteren, aanpassingen maken aan de behoeften van onze bezoekers en kunnen wij meten hoeveel bezoekers via bepaalde externe advertenties op onze website komen.

Daarnaast maken wij gebruik van een Facebook Pixel. Dit is een pixel (een klein minuscuul puntje in de browser) van Facebook die wij op onze website plakken en het proces is vergelijkbaar met een cookie. Deze pixel verzamelt informatie over jouw surfgedrag en zorgt er automatisch voor dat jij gerelateerde advertenties (SMan Waarnemingen BV’) op je Facebook tijdlijn te zien krijgt.

Gezien wij voor de cookies gebruik maken van Google en Facebook hebben wij helaas geen verdere invloed in hoe deze de gegevens verder gebruikt. Wij verwijzen je hiervoor door naar het privacybeleid van Google en Facebook zelf. Google heeft daarnaast zijn hoofdkantoor en andere vestigingen in de Verenigde Staten en op andere locaties buiten de Europese Economische Ruimte. Het kan zijn, dat deze partijen de met hun cookies verzamelde gegevens ook doorgeven naar zulke buitenlandse vestigingen. Indien je toestemming geeft voor de cookies van deze partijen, wordt dit ook gezien als toestemming voor een dergelijke doorgifte.

Het is mogelijk om cookies weer uit te schakelen nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit gebeurt in je browserinstellingen. Let wel op, als je cookies blokkeert kan het soms voor komen dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Tot slot verwerken wij eventueel gegevens voor de beveiliging van de website en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de website. Ook is het mogelijk dat SMan Waarnemingen BV’ je gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel.

Ontvangers

Een door ons ingeschakelde Verwerker kan toegang hebben tot persoonsgegevens. Een Verwerker is meestal een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor ons ook persoonsgegevens verwerkt of toegang heeft tot persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt, een systeem beheert of de hosting van de website uitvoert. Met deze Verwerkers sluiten wij altijd een speciale zogeheten verwerkersovereenkomst af aan de hand van een standaard formaat die voldoet aan de vereisten van de AVG. Deze verwerkers mogen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken of inzien voor hun dienstverlening aan SMan Waarnemingen BV’. werkzoekende. Contactgegevens van werkaanbieders gedeeld met gebruikers op de website. Dit is eveneens bedoeld om contact tussen de werkaanbieder en de werkzoekende mogelijk te kunnen maken.

Uitzondering bekendmaken persoonsgegevens aan derden

Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden bekendmaken,
(a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; of in het geval dat wij ons hiertoe genoodzaakt zien om
(b) een geschil af te handelen;
(c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of
(d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik (denk in dit geval aan specifieke autoriteiten).

Tot slot is het via de website of app mogelijk om toestemming te geven voor het ontvangen van e-mailcommunicatie over passende waarneming voor opdrachtnemer.

Rechten van personen

Als het gaat over de verwerking van persoonsgegevens heb je als betrokkene bepaalde rechten. Zo heb je uiteraard het recht om te weten welke gegevens wij verwerken, voor welk doel en op welke manier.

Ook heb je met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens enkele keuzes. Zo is het mogelijk, en een recht voor jou als betrokkene, om eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Dit betekent dat je de toestemming voor marketingcommunicatie, maar ook de toestemming voor cookies, altijd weer mag intrekken. Onze marketingcommunicatie bevat altijd een link waar je kan aangeven dat je deze niet langer wilt ontvangen. Cookies kunnen via de instellingen van je eigen internetbrowser worden gewist. Dit houdt wel in dat bij je eerstvolgende bezoek aan de website, opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

Daarnaast heb je ook het recht om gegevens die wij verzamelen in te zien en om eventueel te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd of verwijderd. Wij behandelen zulke verzoeken altijd binnen de wettelijke termijn van vier weken.

Het kan voorkomen dat je ons verzoekt om jouw gegevens te verwijderen terwijl wij gerechtigd of zelfs wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te verzamelen of nog te bewaren, in zo’n geval kunnen wij jouw verzoek niet opvolgen en zijn wij ook niet verplicht om dit te doen. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij dit wel altijd aan je uitleggen of beargumenteren.

Indien je het hier niet mee eens bent kun je op het volgende e-mailadres een bezwaar maken of een klacht indienen info@smanwaarnemingen.nl

Contact

Voor verzoeken omtrent gegevensverwerking, maar uiteraard ook voor vragen en andere privacy zaken kan je hier terecht bij info@smanwaarnemingen.nl

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met SMan Waarnemingen BV via onderstaande contactgegevens.

SMan Waarnemingen BV – H.J.E. Wenckebachweg 123 / D3 – 1096 AM – Amsterdam
020-2088800, buiten kantooruren 24/7 020-2088801