30 januari 2020

Hoofddorp

Nascholing ‘Rondom sterven’ 

Geaccrediteerde nascholingsavond voor huisartsen

Leven en sterven doet een mens maar één keer. Alle reden om dat overlijden goed te ondersteunen en begeleiden. Geen gemakkelijke uitdaging, goede voorbereiding is het halve werk. Christiaan Rhodius, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg werkend in Bardo, zal tijdens deze scholing in Bardo Leerhuis samen met de aanwezigen nadenken over praktische randvoorwaarden in aanloop naar het het overlijden. Eigen casuïstiek uiteraard van harte welkom.
Overlijden betekent ook onderling menselijk contact dat ophoudt te bestaan. Dit levert per definitie reuring op in het omringende systeem. Met de hechtingstheorie van John Bowlby als uitgangspunt zal gekeken worden naar concrete interventies in de communicatie rondom het overlijden.

Spreker: Christiaan Rhodius

Kosten: € 50,- incl. btw
Er is plaats voor 40 personen
Tijd: 20:00-22:00
Inloop vanaf 19:45

Geaccrediteerd voor 2 punten

Locatie:
Bardo Leerhuis
Burgemeester Jansoniushof 11
2131 BM Hoofddorp

Aanmelden

30 januari 2020

Hoofddorp

Nascholing ‘Rondom sterven’

Geaccrediteerde nascholingsavond voor huisartsen

Leven en sterven doet een mens maar één keer. Alle reden om dat overlijden goed te ondersteunen en begeleiden. Geen gemakkelijke uitdaging, goede voorbereiding is het halve werk. Christiaan Rhodius, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg werkend in Bardo, zal tijdens deze scholing in Bardo Leerhuis samen met de aanwezigen nadenken over praktische randvoorwaarden in aanloop naar het het overlijden. Eigen casuïstiek uiteraard van harte welkom.
Overlijden betekent ook onderling menselijk contact dat ophoudt te bestaan. Dit levert per definitie reuring op in het omringende systeem. Met de hechtingstheorie van John Bowlby als uitgangspunt zal gekeken worden naar concrete interventies in de communicatie rondom het overlijden.

Spreker: Christiaan Rhodius

Kosten: € 50,- incl. btw
Er is plaats voor 40 personen
Tijd: 20:00-22:00
Inloop vanaf 19:45

Geaccrediteerd voor 2 punten

Locatie:
Bardo Leerhuis
Burgemeester Jansoniushof 11
2131 BM Hoofddorp

Aanmelden

Aankomende nascholingen

Woensdag 22 januari
AED training - kantoor SMan
19:00 - 22:00 uur

Aanmelden