Amsterdam

Vacature nieuw maatschapslid Huisartsenpraktijk Bos en Lommer

Door 10 februari 2021 No Comments

Huisartsenpraktijk Bos en Lommer zoekt huisarts ter associatie

Huisartsenpraktijk Bos en Lommer is een grote praktijk midden in Bos en Lommer in Amsterdam West. Met op dit moment vier praktijkhoudende huisartsen, één vaste waarnemer, een huisarts in opleiding, een praktijkmanager, vier praktijkondersteuners, een spreekuurondersteuner en vijf assistentes leveren wij huisartsenzorg aan bijna 7500 patiënten.

Wij willen onze vaste waarnemer vervangen door een vaste nieuwe huisarts, die een deel van de huidige patiënten overneemt en met nieuwe inschrijvingen een eigen praktijk binnen onze maatschap opbouwt. In eerste instantie bieden wij een positie in loondienst of vaste waarnemer-verband aan, voor drie dagen per week, bij voorkeur voor dinsdag, woensdag en vrijdag. Als blijkt dat we goed met elkaar overweg kunnen zullen we na één jaar overgaan tot associatie, waarbij het aantal werkdagen waarschijnlijk zal kunnen worden uitgebreid.

Onze patiëntenpopulatie is hyper-divers, afkomstig uit meer dan 120 landen, hoog- en laagopgeleid en varierend van grijze muis tot nachtvlinder, wat het werk zeer afwisselend maakt.

Huisartsenpraktijk Bos en Lommer is financiëel gezond, bij belangstelling kunnen wij onze jaarcijfers verstrekken. Gaan we over tot associatie, dan zal de nieuwe huisarts naar rato van FTE deelnemen in onze volledige maatschap. De huidige maten zijn tegen goodwill, bij associatie zullen wij deze dan ook niet vragen.

Mail bij belangstelling je curriculum vitae en een sollicitatiebrief naar s.alouali@hpbl.nl. Wil je meer weten over de praktijk, kijk dan op onze website, www.hpbl.nl, ook kunnen wij je ons jaarverslag opsturen. Wil je even kijken hoe het er op de praktijk aan toe gaat, dan bieden we de mogelijkheid een middag met één van ons mee te lopen.