Amsterdam

Huisarts-coördinator bij een ramp of crisis

Door 4 februari 2020 No Comments

Beste huisarts,

Een ramp of crisis in Amsterdam? Realistisch?
Het Coronavirus is inmiddels gediagnosticeerd in zowel Frankrijk als Duitsland… Dit kan zowel een forse
toename van patiënten als uitval van uw personeel betekenen.

Wij willen goed voorbereid zijn op iedere crisis en hebben u daarvoor nodig.
Middels deze brief vragen wij uw hulp bij het identificeren van de juiste huisarts coördinator in uw
wijk/ regio in geval van een crisis in de stad. Indien u met de wijk zich al verenigd heeft/ druk bent
daarmee, dan zou de voorzitter (of na overleg een ander lid uit de wijkgroep) deze coördinatie op zich
kunnen nemen. Geeft u zich op?

Amsterdam moet goed voorbereid zijn op rampen en crises. Dit is vastgelegd in het integrale crisisplan
huisartsen Amsterdam (later deze week zal deze op de HpA site te lezen zijn). Stadsbrede
communicatie is ten tijde van een ramp of crisis van groot belang. Het crisisteam, belast met de
coördinatie, moet in zo’n situatie naast informatie verstrekken ook een actueel beeld hebben van de
beschikbare huisartsenzorg teneinde de huisartsenzorg in de stad zo lang als mogelijk te waarborgen.
De communicatie huisartsenzorg in de stad bij crises is van oudsher georganiseerd via de zgn. HAGRO
coördinatoren Harop (HCH). Met het oprichten van de huisartsenspoedposten en de ontwikkeling van
huisartsenwijkgroepen hebben verschillende HAGRO’s aan bestaansrecht ingeboet. Wij menen dan
ook dat de communicatie met en tussen huisartsen(dag) praktijken tijdens crises in de stad op dit
moment onvoldoende gegarandeerd is via de HCH EN dat er wel dringend behoefte is aan een goed
gedefinieerd en functionerend huisarts-coördinatoren netwerk.

De Huisarts-Coördinator is onder crisisomstandigheden:
 de contactpersoon voor het Crisisteam Huisartsenzorg
 het aanspreekpunt in de wijk voor de zorgverleners in de 1e lijn.

Verwacht wordt dat de huisarts-coördinator de contactgegevens van huisartsen/huisartsen praktijken
in de eigen wijk/ regio actueel houdt en deze in geval van crisis daadwerkelijk kan bereiken. Ook
moeten de huisartsen in de regio de huisarts-coördinator weten te vinden in geval zij melding willen
doen van een (potentiële) crisis.

Indien u interesse heeft om huisarts-coördinator te zijn, email dan uw naam, contactgegevens incl.
werkadres aan Joost Barendregt via mailadres huisartsenkringamsterdam@lhv.nl.

Vriendelijke groet,

Corine van Geffen, Directeur HpA, tevens voorzitter Crisisteam
Jacqueline Langeslag, huisarts bestuurslid spoedzorg HKAA, tevens lid Crisisteam
Katinka Prince, huisarts voorzitter van de Amsterdamse Huisartsen Alliantie