Amsterdam

Vaste waarnemer voor drie dagen per week

Door 10 september 2019 No Comments

Huisartsenpraktijk Bos en Lommer zoekt huisarts ter associatie

Huisartsenpraktijk Bos en Lommer is een grote praktijk midden in Bos en Lommer in Amsterdam West. Met op dit moment vier praktijkhoudende huisartsen, één vaste waarnemer, een huisarts in opleiding, vijf praktijkondersteuners en zeven assistentes leveren wij huisartsenzorg aan bijna 7500 patiënten.

Nu onze vaste waarnemer vertrekt willen we ter vervanging een vaste nieuwe huisarts voor drie dagen per week, per direct, bij voorkeur voor dinsdag, woensdag en vrijdag. In eerste instantie bieden wij een positie in loondienst of vaste waarnemer-verband aan, als blijkt dat we goed met elkaar overweg kunnen zullen we na één jaar overgaan tot associatie, waarbij het aantal werkdagen waarschijnlijk zal kunnen worden uitgebreid. We zijn hierbij op zoek naar iemand die naast patiëntenzorg ook een deel van de management-taken op zich wil nemen.

Bij Huisartsenpraktijk Bos en Lommer werkt een gezellig team van ervaren krachten. De assistentes zijn goed geschoold in triage, het geven van zelfzorgadviezen en verrichtingen en een spreekuurondersteuner ziet zelfstandig veelvoorkomende kleine kwalen. De praktijkondersteuners zijn HBO-geschoold en geven gestructureerde zorg aan patiënten met diabetes, COPD, astma en in de CVRM keten. Een praktijkmanager verricht een groot deel van het dagelijks management en het personeelsbeleid. Binnen de praktijk besteden we veel tijd en energie aan opleiding, samenwerking en kwaliteitsverbetering.

Onze patiëntenpopulatie komt uit meer dan honderdtwintig landen, met een grote groep autochtone Nederlanders, zowel hoog als laag opgeleid, een grote groep kennismigranten en een grote groep niet-westerse allochtonen, veelal van de tweede tot de vierde generatie. Een steeds groter deel van de consulten vindt in het Engels plaats. Het grootste deel van onze patiënten is tussen de twintig en de vijftig jaar oud. De grote diversiteit van de populatie geeft een zeer afwisselende werkdag! In de praktijk staan patiënten op naam, iedereen heeft een vaste eigen huisarts. Het is de bedoeling dat de nieuwe vijfde huisarts in het eerste jaar een deel van onze huidige patiënten onder zijn of haar hoede gaat nemen, bij associatie zullen deze op naam van het nieuwe maatschapslid worden ingeschreven.

Wij bieden in het eerste jaar een positie in loondienst- of vaste waarnemer-verband. Gaan we over tot associatie, dan zal de nieuwe huisarts naar rato van FTE deelnemen in onze volledige maatschap. Huisartsenpraktijk Bos en Lommer is financiëel zeer gezond, bij belangstelling kunnen wij onze jaarcijfers verstrekken. De huidige maten zijn tegen goodwill, bij associatie zullen wij deze dan ook niet vragen.

Mocht je geinteresseerd zijn een (langere) tijd bij ons te werken, zonder dat je een praktijkhouderschap ambieert, schroom dan niet ook contact op te nemen!

Mail bij belangstelling je curriculum vitae en een sollicitatiebrief naar r.hermanussen@hpbl.nl. Wil je meer weten over de praktijk, kijk dan op onze website, www.hpbl.nl, ook kunnen wij je ons jaarverslag opsturen. Wil je even kijken hoe het er op de praktijk aan toe gaat, dan bieden we de mogelijkheid een middag met één van ons mee te lopen.